Psalms (41/150)  

1. Zborovođi. Psalam. Davidov.
2. Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!
3. Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.
4. Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.
5. Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"
6. Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?"
7. I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.
8. Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:
9. Pogubna se pošast na nj oborila. Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."
10. Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.
11. A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.
12. Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.
13. A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.
14. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!

  Psalms (41/150)