Psalms (37/150)  

1. Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:
2. kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu.
3. $BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru.
4. Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!
5. $GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.
6. Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno.
7. $DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje.
8. $HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš.
9. Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.
10. $VAU Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
11. Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'.
12. $ZAJIN Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega.
13. A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi.
14. $HET Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.
15. Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi.
16. $TET Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:
17. jer će se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku.
18. $JOD Jahve se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova.
19. Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi.
20. $KAF A bezbožnici će propasti, dušmani Jahvini povenut će k'o ures livada, poput dima se rasplinuti.
21. $LAMED Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje.
22. Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti.
23. $MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov.
24. Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku.
25. $NUN Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.
26. Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov.
27. $SAMEK Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka.
28. Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
29. Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka.
30. $PE Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.
31. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi.
32. $SADE Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti.
33. Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude.
34. $KOF U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih.
35. $REŠ Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi.
36. Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh.
37. $ŠIN Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo.
38. A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme.
39. $TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.
40. Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.

  Psalms (37/150)