Psalms (34/150)  

1. Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on
2. $ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
3. $BET Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju!
4. $GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno!
5. $DALETTražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.
6. $HE U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša.
7. $ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.
8. $HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.
9. $TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe!
10. $JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje.
11. $KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.
12. $LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem.
13. $MEM O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra?
14. $NUN Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih!
15. $SAMEK Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi!
16. $PE Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.
17. $AJIN Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.
18. $SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.
19. $KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.
20. $REŠ Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.
21. $ŠIN On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti.
22. $TAU Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.
23. Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.

  Psalms (34/150)