Psalms (32/150)  

1. Davidov. Poučna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!
2. Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare!
3. Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja.
4. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega.
5. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat ću Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
6. Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići.
7. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat', odjenut' me radošću spasenja.
8. Učit ću te, put ti kazat' kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.
9. Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš vođicama i uzdom, inače im se ne primiči!
10. Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.
11. Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita!

  Psalms (32/150)