Psalms (30/150)  

1. Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.
2. Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
3. Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;
4. Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
5. Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!
6. Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
7. U svojoj sreći rekoh: "Neću se pokolebati nikada!"
8. Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
9. Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:
10. Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?
11. Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!
12. Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.
13. Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

  Psalms (30/150)