Psalms (29/150)  

1. Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć!
2. Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!
3. Čuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!
4. Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu!
5. Čuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,
6. i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče!
7. Čuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!
8. Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!
9. Čuj! Od straha se mladÄe košute, prerano se mladÄe košute šumske. [3b] Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
10. Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!
11. Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

  Psalms (29/150)