Psalms (25/150)  

1. Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju,
2. $BET u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani!
3. $GIMEL Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere.
4. $DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama!
5. $HE Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda.
6. $ZAJIN Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
7. $HET Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve!
8. $TET Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi.
9. $JOD On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
10. $KAF Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise.
11. $LAMED Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik.
12. $MEM Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti.
13. $NUN Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju.
14. $SAMEK Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima.
15. $AJIN K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke.
16. $PE Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan.
17. $SADE Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!
18. Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje!
19. $REŠ Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze.
20. $ŠIN Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
21. $TAU Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.
22. Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

  Psalms (25/150)