Psalms (24/150)  

1. Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.
2. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
3. Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
4. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.
5. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
6. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.
7. Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!
8. Tko je taj Kralj slave? "Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju!"
9. Podignite, vrata, nadvratnike svoje dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!
10. Tko je taj Kralj slave? "Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!"

  Psalms (24/150)