Psalms (23/150)  

1. Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;
2. na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi
3. i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.
4. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
5. Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.
6. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

  Psalms (23/150)