Psalms (148/150)  

1. Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama!
2. Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
3. Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
4. Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!
5. Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše.
6. Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji neće proći.
7. Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani!
8. Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
9. Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi!
10. Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate!
11. Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski!
12. Mladići i djevojke, starci s djecom zajedno:
13. nek' svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,
14. on podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!

  Psalms (148/150)