Psalms (146/150)  

1. Aleluja! Hvali, dušo moja, Jahvu!
2. Hvalit ću Jahvu sveg života svojeg. Dok me bude, Bogu svom ću pjevati.
3. Ne uzdajte se u knezove, u čovjeka od kog nema spasenja!
4. Iziđe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća i propadaju sve misli njegove.
5. Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je ufanje u Jahvi, Bogu njegovu,
6. koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji ostaje vjeran dovijeka,
7. potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruh daje. Jahve oslobađa sužnje,
8. Jahve slijepcima oči otvara. Jahve uspravlja prignute, Jahve ljubi pravedne.
9. Jahve štiti tuđince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.
10. Jahve će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Aleluja!

  Psalms (146/150)