Psalms (138/150)  

1. Davidov. Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi,
2. bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzveličao obećanje svoje.
3. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.
4. Nek' ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje kad čuju riječi usta tvojih,
5. nek' pjevaju putove Jahvine: "Zaista, velika je slava Jahvina!"
6. Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.
7. Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj, pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana; nek' me tvoja spasi desnica!
8. Jahve, što ja počeh, ti dovrši! Jahve, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

  Psalms (138/150)