Psalms (136/150)  

1. Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova!
2. Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova!
3. Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova!
4. Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova!
5. Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova!
6. On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova!
7. On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova!
8. Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova!
9. Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova!
10. On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova!
11. Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova!
12. Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova!
13. On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova!
14. Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova!
15. I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova!
16. On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova!
17. On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova!
18. I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova!
19. Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova!
20. Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova!
21. I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova!
22. U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova!
23. On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova!
24. Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova!
25. On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova!
26. Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova!

  Psalms (136/150)