Psalms (130/150)  

1. Hodočasnička pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
2. Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
3. Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?
4. Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.
5. U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.
6. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna
7. nek' Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje;
8. on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

  Psalms (130/150)