Psalms (128/150)  

1. Hodočasnička pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama!
2. Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.
3. Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega.
4. Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Jahve boji!
5. Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svog!
6. Vidio djecu svojih sinova, mir nad Izraelom!

  Psalms (128/150)