Psalms (125/150)  

1. Hodočasnička pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomiče se, ostaje dovijeka.
2. Bregovi okružuju Jeruzalem: Jahve okružuje narod svoj odsada i dovijeka.
3. I neće vladati žezlo bezbožničko nad udesom pravednih, da ne bi pravedni ruke za bezakonjem pružili.
4. Učini, Jahve, dobro dobrima i čestitima u srcu.
5. A koji na krive skreću putove nek' ih istrijebi Jahve sa zločincima! Mir nad Izraelom!

  Psalms (125/150)