Psalms (124/150)  

1. Hodočasnička pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio - neka slobodno rekne Izrael -
2. da nije Jahve za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama,
3. žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas,
4. voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela,
5. vode pobješnjele sve nas potopile.
6. Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade za plijen zubima njihovim!
7. Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo!
8. Pomoć je naša u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju.

  Psalms (124/150)