Psalms (12/150)  

1. Zborovođi. U oktavi. Psalam. Davidov.
2. U pomoć, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima!
3. Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.
4. Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi;
5. one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?"
6. Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati - govori Jahve - spasenje donijet' onom tko ga želi.
7. Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno.
8. O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat' nas svagda,
9. pa nek' se okolo vrzu zlotvori, nek' se izdižu ljudi najgori.

  Psalms (12/150)