Psalms (119/150)  

1. $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!
2. Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;
3. koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.
4. Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
5. O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!
6. Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.
7. Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.
8. Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada!
9. $BET Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.
10. Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.
11. U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.
12. Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.
13. Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.
14. Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.
15. Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'.
16. Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'.
17. $GIMEL Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.
18. Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!
19. Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!
20. Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.
21. Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.
22. Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.
23. Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.
24. Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici.
25. $DALET Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.
26. Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.
27. Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'.
28. Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!
29. Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!
30. Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.
31. Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!
32. Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce.
33. $HE Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.
34. Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.
35. Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.
36. Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!
37. Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!
38. Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.
39. Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.
40. Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi.
41. $VAU Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.
42. Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.
43. Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.
44. Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.
45. Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.
46. Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.
47. U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.
48. Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam.
49. $ZAJIN Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.
50. U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.
51. Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.
52. Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.
53. Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.
54. Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.
55. Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.
56. Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe.
57. $HET Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.
58. Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.
59. Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.
60. Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.
61. Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.
62. U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.
63. Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.
64. Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim.
65. $TET Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.
66. Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.
67. Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.
68. Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.
69. Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.
70. Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.
71. Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.
72. Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.
73. $JOD Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
74. Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.
75. Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.
76. Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.
77. Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.
78. Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'.
79. Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.
80. Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen.
81. $KAF Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.
82. Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?
83. Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.
84. Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?
85. Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.
86. Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.
87. Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.
88. Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta.
89. $LAMED Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
90. od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.
91. Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.
92. Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.
93. Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.
94. Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.
95. Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.
96. Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica.
97. $MEM O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.
98. Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.
99. Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100. Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.
101. Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.
102. Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.
103. Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.
104. Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne.
105. $NUN Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.
106. Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke.
107. U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.
108. Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.
109. Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
110. Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.
111. Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.
112. Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja.
113. $SAMEK Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.
114. Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.
115. Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.
116. Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.
117. Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.
118. Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.
119. K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.
120. Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim.
121. $AJIN Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.
122. Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!
123. Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.
124. Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.
125. Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.
126. Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.
127. Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.
128. Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi.
129. $PE Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.
130. Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.
131. Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.
132. Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.
133. Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.
134. Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.
135. Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!
136. Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva.
137. $SADE Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.
138. Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.
139. Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.
140. Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.
141. Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.
142. Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.
143. Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.
144. Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću.
145. $KOF Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.
146. K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva.
147. Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.
148. Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.
149. Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.
150. Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.
151. A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
152. Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda.
153. $REŠ Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.
154. Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!
155. Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.
156. Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.
157. Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
158. Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.
159. Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.
160. Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje.
161. $ŠIN Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
162. Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.
163. Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.
164. Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.
165. Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.
166. Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.
167. Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.
168. Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom.
169. $TAU Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.
170. Nek' molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.
171. Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.
172. Nek' mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.
173. Nek' mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.
174. Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.
175. Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoć budu!
176. K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

  Psalms (119/150)