Psalms (118/150)  

1. Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
2. Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!"
3. Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!"
4. Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!"
5. Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi.
6. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?
7. Jahve je sa mnom, pomoć moja, i zbunjene gledam dušmane.
8. Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u čovjeka.
9. Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u mogućnike.
10. Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih.
11. Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih.
12. Opkoliše me poput pčela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih.
13. Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože.
14. Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.
15. Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,
16. Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!
17. Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina.
18. Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.
19. Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit'!
20. Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!
21. Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.
22. Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
23. Jahvino je to djelo: kakvo čudo u očima našim!
24. Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu!
25. O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj!
26. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!
27. Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika.
28. Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.
29. Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

  Psalms (118/150)