Psalms (117/150)  

1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!
2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

  Psalms (117/150)