Psalms (116/150)  

1. Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:
2. uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
3. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.
4. Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!"
5. Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš.
6. Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.
7. Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.
8. On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada.
9. Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih.
10. Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma."
11. U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!"
12. Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?
13. Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino.
14. Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.
15. Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.
16. Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.
17. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino.
18. Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,
19. u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!

  Psalms (116/150)