Psalms (113/150)  

1. Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino!
2. Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka!
3. Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!
4. Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.
5. Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje
6. i gleda odozgo nebo i zemlju?
7. Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha
8. da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.
9. Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.

  Psalms (113/150)