Psalms (112/150)  

1. Aleluja! $ALEF Blago čovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim:
2. $GIMEL moćno će mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
3. $HE Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka.
4. $ZAJIN Čestitima sviće k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve.
5. $TET Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno.
6. $KAF Dovijeka neće on posrnuti: $LAMED u vječnome će spomenu biti pravednik.
7. $MEM Žalosne se vijesti neće bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuć' se u Jahvu.
8. $SAMEK Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire.
9. $PE On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo će se čelo slavno uzdići.
10. $REŠ Ljutito će to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat će zubima i venuti, $TAU propast će želja opakih.

  Psalms (112/150)