Psalms (108/150)  

1. Pjesma. Psalam. Davidov.
2. Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati.
3. Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.
4. Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati,
5. jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.
6. Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!
7. Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
8. Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu ću Sukot izmjeriti.
9. Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
10. Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!"
11. Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
12. Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
13. Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoć ništavna!
14. S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, Bog će zgaziti naše dušmane.

  Psalms (108/150)