Psalms (100/150)  

1. Psalam. Zahvalnica. Kliči Jahvi, zemljo sva!
2. Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!
3. Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.
4. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!
5. Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova.

  Psalms (100/150)