Proverbs (3/31)  

1. Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi,
2. jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo.
3. Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga.
4. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima.
5. Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.
6. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
7. Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla.
8. To će biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima.
9. Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta.
10. I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom.
11. Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor.
12. Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli.
13. Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost.
14. Jer bolje je steći nju nego steći srebro, i veći je dobitak ona i od zlata.
15. Skupocjenija je od bisera, i što je god tvojih dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu;
16. dug joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i čast.
17. Njezini su putovi putovi miline i sve su njene staze pune spokoja.
18. Životno je drvo onima koji se nje drže i sretan je onaj tko je zadrži.
19. Jahve je mudrošću utemeljio zemlju i umom utvrdio nebesa;
20. njegovim su se znanjem otvorili bezdani i oblaci osuli rosom.
21. Sine moj, ne gubi to iz očiju, sačuvaj razbor i oprez.
22. I bit će život tvojoj duši i ures vratu tvome.
23. Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticati.
24. Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati.
25. Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike.
26. Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke.
27. Ne uskrati dobročinstva potrebitim kad god to možeš učiniti.
28. Ne reci svome bližnjemu: "Idi i dođi opet, sjutra ću ti dati", kad možeš već sada.
29. Ne kuj zla svome bližnjemu dok on bez straha kod tebe boravi.
30. Ne pravdaj se ni s kim bez razloga ako ti nije učinio nikakva zla.
31. Nemoj zavidjeti nasilniku niti slijediti njegove pute,
32. jer su Jahvi mrski pokvarenjaci, a prisan je s pravednima.
33. Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu pravednika.
34. S podsmjevačima on se podsmijeva, a poniznima dariva milost.
35. Mudri će baštiniti čast, a bezumnici snositi sramotu.

  Proverbs (3/31)