Proverbs (28/31)  

1. Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.
2. Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.
3. Čovjek opak koji tlači ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema.
4. Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.
5. Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.
6. Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroči krivim putem.
7. Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.
8. Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.
9. Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.
10. Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću.
11. Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati.
12. Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.
13. Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.
14. Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.
15. Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.
16. Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.
17. Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga.
18. Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.
19. Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva.
20. Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.
21. Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo.
22. Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica.
23. Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom.
24. Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku.
25. Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.
26. Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.
27. Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.
28. Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.

  Proverbs (28/31)