Proverbs (26/31)  

1. Kao snijeg ljeti ili kiša o žetvi, tako pristaju počasti bezumnomu.
2. Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja.
3. Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika.
4. Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak.
5. Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi učinio sam sebi mudar.
6. Odsijeca noge sebi i gorčinu pije tko po bezumnom poruke šalje.
7. Klecava bedra u hromoga - mudra je izreka u ustima bezumničkim.
8. Kamen za praćku vezuje tko bezumnom iskazuje čast.
9. Trnovita grana u ruci pijanice: mudra izreka u ustima bezumnika.
10. Strijelac koji ranjava sve prolaznike: takav je onaj tko unajmljuje bezumnika.
11. Bezumnik se vraća svojoj ludosti kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu.
12. Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
13. Lijenčina veli: "Zvijer je na putu, i lav je na ulicama."
14. Kao što se vrata okreću na stožerima svojim, tako i lijenčina na postelji svojoj.
15. Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima.
16. Lijenčina se čini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju.
17. Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tiče.
18. Kao bjesomučnik koji baca zublje, strelice i sije smrt,
19. takav je čovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih."
20. Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa.
21. Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu.
22. Klevetnikove su riječi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe.
23. Srebrna gleđa preko zemljana suđa: laskave usne i opako srce.
24. Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru;
25. ne vjeruj mu kad ljupkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila;
26. ako himbom skriva mržnju, njegova će se opačina otkriti na zboru.
27. Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje.
28. Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju.

  Proverbs (26/31)