Proverbs (15/31)  

1. Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.
2. Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.
3. Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.
4. Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.
5. Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini.
6. U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju.
7. Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.
8. Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.
9. Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.
10. Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor.
11. I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.
12. Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.
13. Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.
14. Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću.
15. Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.
16. Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.
17. Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.
18. Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.
19. Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.
20. Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.
21. Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi.
22. Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.
23. Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka!
24. Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.
25. Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici.
26. Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.
27. Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će.
28. Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.
29. Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.
30. Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.
31. Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima.
32. Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost.
33. Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.

  Proverbs (15/31)