Proverbs (14/31)  

1. Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.
2. Tko živi s poštenjem, boji se Jahve, a tko ide stranputicom, prezire ga.
3. U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne.
4. Gdje nema volova, prazne su jasle, a obilna je žetva od snage bikove.
5. Istinit svjedok ne laže, a krivi svjedok širi laž.
6. Podsmjevač traži mudrost i ne nalazi je, a razumni lako dolazi do znanja.
7. Idi od čovjeka bezumna jer nećeš upoznati usne što zbore znanje.
8. Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je.
9. Luđacima je grijeh šala, a milost je Božja s poštenima.
10. Srce poznaje svoj jad, i veselje njegovo ne može dijeliti nitko drugi.
11. Dom opakih propast će, a šator će pravednika procvasti.
12. Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti.
13. I u smijehu srce osjeća bol, a poslije veselja dolazi tuga.
14. Otpadnik se siti svojim prestupcima, a dobar čovjek svojim radom.
15. Glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj.
16. Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je.
17. Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi.
18. Glupaci baštine ludost, a mudre ovjenčava znanje.
19. Zli padaju ničice pred dobrima i opaki pred vratima pravednikovim.
20. I svom prijatelju mrzak je siromah, a bogataš ima mnogo ljubitelja.
21. Griješi tko prezire bližnjega svoga, a blago onomu tko je milostiv ubogima.
22. Koji snuju zlo, ne hode li stranputicom, a zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro?
23. U svakom trudu ima probitka, a pusto brbljanje samo je na siromaštvo.
24. Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna - njihova ludost.
25. Istinit svjedok izbavlja duše, a tko laži širi, taj je varalica.
26. U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište.
27. Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti.
28. Mnoštvo je naroda ponos kralju, a bez puka knez propada.
29. Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.
30. Mirno je srce život tijelu, a ljubomor je gnjilež u kostima.
31. Tko tlači siromaha huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu.
32. Opaki propada zbog vlastite pakosti, a pravednik i u samoj smrti nalazi utočište.
33. U razumnu srcu mudrost počiva, a što je u bezumnome, to se i pokaže.
34. Pravednost uzvisuje narod, a grijeh je sramota pucima.
35. Kralju je mio razborit sluga, a na sramotna se srdi.

  Proverbs (14/31)