Proverbs (13/31)  

1. Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.
2. Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.
3. Tko čuva usta svoja, čuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.
4. Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.
5. Pravednik mrzi na lažljivu riječ, a opaki goji mržnju i sramotu.
6. Pravda čuva pobožna, a opake grijeh obara.
7. Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.
8. Otkup života bogatstvo je čovjeku; a siromah ne sluša opomene.
9. Svjetlost pravednička blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.
10. Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.
11. Naglo stečeno bogatstvo iščezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.
12. Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.
13. Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.
14. Pouka mudračeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.
15. Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.
16. Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošću.
17. Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.
18. Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti.
19. Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.
20. Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.
21. Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.
22. Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.
23. Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.
24. Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.
25. Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.

  Proverbs (13/31)