Proverbs (11/31)  

1. Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.
2. S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost.
3. Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina.
4. Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.
5. Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloće.
6. Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.
7. Kad zao čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se.
8. Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo.
9. Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.
10. Sa sreće pravedničke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga.
11. Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se.
12. Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti.
13. Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se.
14. Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima.
15. Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo.
16. Ljupka žena stječe slavu, a krepki muževi bogatstvo.
17. Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini, a okrutnik muči vlastito tijelo.
18. Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.
19. Tko je čvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trči, na smrt mu je.
20. Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.
21. Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti.
22. Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma.
23. Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna.
24. Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.
25. Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.
26. Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.
27. Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono će ga snaći.
28. Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće.
29. Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje, a luđak je sluga mudromu.
30. Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše.
31. Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.

  Proverbs (11/31)