Proverbs (1/31)  

1. Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
2. da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi;
3. da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;
4. da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće;
5. kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;
6. da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke.
7. Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.
8. Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!
9. Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.
10. Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;
11. ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što;
12. da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;
13. naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom;
14. bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu."
15. Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.
16. Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv.
17. Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama.
18. A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.
19. Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane.
20. Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;
21. propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
22. Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?
23. Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima.
24. Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
25. Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;
26. zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
27. kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.
28. Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
29. Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha
30. niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.
31. Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.
32. Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne.
33. A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."

      Proverbs (1/31)