Philippians (1/4)  

1. Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.
2. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3. Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.
4. Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim
5. zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -
6. uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.
7. I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.
8. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!
9. I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju
10. te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,
11. puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
12. A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja
13. tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,
14. a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.
15. Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:
16. ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;
17. oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.
18. Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.
19. Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,
20. kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.
21. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!
22. A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!
23. Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;
24. ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.
25. U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,
26. da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
27. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru
28. ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.
29. Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,
30. isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.

      Philippians (1/4)