Numbers (31/36)  

1. Jahve reče Mojsiju:
2. Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.
3. A Mojsije reče narodu: "Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance,
4. da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!"
5. I tako su iz izraelskih porodica - tisuću po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuća.
6. Posla ih Mojsije - tisuću po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
7. Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.
8. Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
9. Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.
10. Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,
11. a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.
12. Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
13. Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora.
14. Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.
15. Reče im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!
16. A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.
17. Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!
18. A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.
19. Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana;
20. očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete."
21. Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:
22. 'Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo -
23. sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit će očišćeno.' Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.
24. Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor."
25. Jahve reče Mojsiju:
26. Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,
27. a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.
28. Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.
29. Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.
30. A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu."
31. Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju.
32. Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke,
33. sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke,
34. šezdeset i jedna tisuća magaradi,
35. a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.
36. Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke;
37. ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;
38. krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;
39. magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.
40. Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.
41. Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
42. A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili -
43. dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke,
44. a krupne stoke trideset i šest tisuća grla;
45. magaradi trideset tisuća i pet stotina,
46. a ljudskih duša šesnaest tisuća.
47. Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
48. Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,
49. i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.
50. Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu već naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom."
51. Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete.
52. Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela.
53. Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.
54. Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.

  Numbers (31/36)