Numbers (26/36)  

1. Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
2. Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu.
3. Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
4. sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
5. Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;
6. od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
7. To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
8. Paluov sin bijaše Eliab,
9. a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
10. Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.
11. No sinovi Korahovi ne izginuše.
12. Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
13. od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
14. To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
15. Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;
16. od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
17. od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
18. To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
19. Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
20. Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.
21. Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
22. To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
23. Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
24. od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
25. To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
26. Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
27. To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
28. Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.
29. Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
30. Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;
31. od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
32. od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
33. Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
34. To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
35. Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.
36. Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.
37. To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
38. Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
39. od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
40. Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.
41. To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
42. Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
43. Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
44. Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
45. Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
46. Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
47. To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
48. Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
49. od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
50. To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
51. Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
52. Jahve reče Mojsiju:
53. Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
54. Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
55. Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.
56. Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."
57. Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
58. Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
59. Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
60. Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
61. Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
62. Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
63. To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
64. Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
65. Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"

  Numbers (26/36)