Numbers (12/36)  

1. A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku.
2. Zar je samo Mojsiju govorio Jahve? - rekoše mu. "Zar i nama nije govorio?" Jahve to ču.
3. Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.
4. I odmah reče Jahve Mojsiju, Aronu i Mirjami: "Vas se troje pojavite u Šatoru sastanka." Njih se troje pojavi.
5. U stupu oblaka siđe Jahve te stade na ulazu u Šator. Zovnu Arona i Mirjamu. Kad njih dvoje istupi naprijed,
6. reče Jahve: "Saslušajte riječi moje: Nađe li se među vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram.
7. Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u kući mojoj najvjerniji je on.
8. Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?"
9. Uskipjevši gnjevom na njih, Jahve ode.
10. Čim se od šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj.
11. Tada rekne Aron Mojsiju: "Gospodaru moj, ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti počinili i kojega smo krivci.
12. Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je već na izlasku iz majčine utrobe meso napol uništeno!"
13. Tada zavapi Mojsije Jahvi: "Bože, molim te, ozdravi je!"
14. Da joj je otac njezin pljunuo u lice, reče Jahve Mojsiju, "zar se ne bi morala stidjeti sedam dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora sedam dana, pa neka se poslije opet pripusti."
15. Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije opet bila pripuštena.
16. Poslije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu.

  Numbers (12/36)