Matthew (9/28)  

1. I ušavši u lađu, preplovi i dođe u svoj grad.
2. Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetomu: "Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!"
3. A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: "Ovaj huli!"
4. Prozrevši njihove misli, Isus reče: "Zašto snujete zlo u srcima?
5. Ta što je lakše reći: 'Otpuštaju ti se grijesi' ili reći: 'Ustani i hodi'?
6. Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada reče uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!"
7. I on usta te ode kući.
8. Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.
9. Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim.
10. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima.
11. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?"
12. A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima.
13. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."
14. Tada pristupe k njemu Ivanovi učenici govoreći: "Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?"
15. Nato im Isus reče: "Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!"
16. A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa.
17. I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva.
18. Dok im on to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reče: "Kći mi, evo, umrije, ali dođi, stavi ruku na nju, i oživjet će."
19. Isus usta te s učenicima pođe za njim.
20. I gle, neka žena koja bolovaše dvanaest godina od krvarenja priđe odostraga i dotaknu se skuta njegove haljine.
21. Mislila je: "Dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se."
22. A Isus se okrenu i vidjevši je reče: "Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila." I žena bi spašena od toga časa.
23. I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo pa
24. reče: "Odstupite! Djevojka nije umrla, nego spava." Oni mu se podsmjehivahu.
25. A kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena.
26. I razglasi se to po svem onom kraju.
27. Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!"
28. A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu mu: "Da, Gospodine!"
29. Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri."
30. I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!"
31. Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.
32. Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta.
33. Pošto izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: "Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!"
34. A farizeji govorahu: "Po poglavici đavolskome izgoni đavle."
35. I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.
36. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira.
37. Tada reče svojim učenicima: "Žetve je mnogo, a radnika malo.
38. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju."

  Matthew (9/28)