Matthew (4/28)  

1. Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša.
2. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.
3. Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom."
4. A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta."
5. Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama
6. i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."
7. Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"
8. Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu
9. pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš."
10. Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"
11. Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.
12. A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju.
13. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu
14. da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:
15. Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska -
16. narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
17. Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"
18. Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.
19. I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"
20. Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.
21. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.
22. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
23. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
24. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše.
25. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

  Matthew (4/28)