Matthew (28/28)    

1. Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
2. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.
3. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.
4. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
5. A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!
6. Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao
7. pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."
8. One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.
9. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.
10. Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!"
11. Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.
12. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima
13. govoreći: "Recite: 'Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.'
14. Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige."
15. Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.
16. Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.
17. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.
18. Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!
19. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga
20. i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

  Matthew (28/28)