Matthew (25/28)  

1. Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
2. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
3. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
4. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja."
5. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.
6. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!'
7. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
8. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!'
9. Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'"
10. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
11. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!'
12. A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!'
13. Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"
14. Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.
15. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti.
16. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.
17. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.
18. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov."
19. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.
20. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!'
21. Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'"
22. Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!'
23. Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'"
24. A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
25. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!'
26. A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!
27. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'"
28. 'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
29. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
30. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"
31. Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.
32. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
33. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva."
34. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
35. Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;
36. gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'"
37. Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?
38. Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?
39. Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?'
40. A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'"
41. Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!
42. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;
43. stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'"
44. Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'
45. Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'"
46. I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

  Matthew (25/28)