Matthew (21/28)  

1. Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika
2. govoreći: "Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.
3. Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah će ih pustiti."
4. To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:
5. Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
6. Učenici odu i učine kako im naredi Isus.
7. Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.
8. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.
9. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"
10. Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?"
11. A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga."
12. Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
13. Kaže im: "Pisamo je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku."
14. U Hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi.
15. A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe čudesa koja učini i djecu što viču Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni
16. mu rekoše: "Čuješ li što ovi govore?" Kaže im Isus: "Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?"
17. On ih ostavi, pođe iz grada u Betaniju te ondje prenoći.
18. Ujutro se vraćao u grad i ogladnje.
19. Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu.
20. Vidjevši to, učenici se začude: "Kako umah smokva usahnu!"
21. Isus im odvrati: "Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit će tako.
22. I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete."
23. I uđe u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?"
24. Isus im odgovori: "I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim.
25. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?" A oni umovahu među sobom: "Reknemo li 'Od Neba', odvratit će nam: 'Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?'
26. A reknemo li 'Od ljudi', strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom."
27. Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima reče: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."
28. A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: 'Sinko, hajde danas na posao u vinograd!'
29. On odgovori: 'Neću!' No poslije se predomisli i ode.
30. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: 'Evo me, gospodaru!' i ne ode.
31. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato će im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!
32. Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete."
33. Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.
34. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod.
35. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše.
36. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako."
37. Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: 'Poštovat će mog sina.'
38. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!'
39. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju."
40. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?
41. Kažu mu: "Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme."
42. Kaže im Isus: "Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo čudo u očima našim!
43. Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove! (
44. I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.)"
45. Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima.
46. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.

  Matthew (21/28)