Matthew (20/28)  

1. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
2. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
3. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
4. pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.'
5. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
6. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?'
7. Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'"
8. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.'
9. Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
10. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
11. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
12. 'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'"
13. Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
14. Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
15. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'"
16. Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
17. Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče:
18. Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt
19. i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti."
20. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište.
21. A on će joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva."
22. Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?" Kažu mu: "Možemo!"
23. A on im reče: "Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac."
24. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata.
25. Zato ih Isus dozva i reče: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.
26. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj.
27. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga."
28. Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
29. Kad su izlazili iz Jerihona, pođe za njim silan svijet.
30. I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta. Čuvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"
31. Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jače viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"
32. Isus se zaustavi, dozove ih i reče: "Što hoćete da vam učinim?"
33. Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore oči."
34. Isus se ganut dotače njihovim očiju i oni odmah progledaše. I pođoše za njim.

  Matthew (20/28)