Matthew (19/28)  

1. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2. Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3. Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"
4. On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
5. i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?
6. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja."
7. Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?"
8. Odgovori im: "Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
9. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub."
10. Kažu mu učenici: "Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se."
11. A on im reče: "Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
12. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati."
13. Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14. Nato će im Isus: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"
15. I položi ruke na njih pa krene odande.
16. I gle, pristupi mu netko i reče: "Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?"
17. A on mu reče: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi."
18. Upita ga: "Koje?" A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
19. Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"
20. Kaže mu mladić: "Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?"
21. Reče mu Isus: "Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom."
22. Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23. A Isus reče svojim učenicima: "Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."
25. Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: "Tko se onda može spasiti?"
26. A Isus upre u njih pogled pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."
27. Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?"
28. Reče im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
29. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti."
30. A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.

  Matthew (19/28)