Matthew (17/28)  

1. Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,
2. i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.
3. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
4. A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."
5. Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"
6. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
7. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!"
8. Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
9. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne."
10. Upitaše ga učenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?"
11. On im odgovori: "Ilija će doduše doći i sve obnoviti.
12. No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih."
13. Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.
14. Kada dođoše k mnoštvu, pristupi mu čovjek, padne pred njim na koljena
15. i reče: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu.
16. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti."
17. A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!"
18. I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
19. Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?"
20. Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće."
21. #
22. A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke
23. i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno.
24. Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?"
25. Plaća, odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: "Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?"
26. Kad on odgovori: "Od tuđih!", reče mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobođeni.
27. Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se."

  Matthew (17/28)