Matthew (13/28)  

1. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more.
2. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali.
3. I zborio im je mnogo u prispodobama: "Gle, iziđe sijač sijati.
4. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga.
5. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje.
6. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se.
7. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.
8. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk."
9. Tko ima uši, neka čuje!
10. I pristupe učenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?"
11. On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.
12. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.
13. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju."
14. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!
15. Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim.
16. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.
17. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli."
18. Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču.
19. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan.
20. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima,
21. ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba.
22. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda.
23. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko."
24. Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi.
25. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.
26. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj.
27. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?'
28. On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?'
29. A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu.
30. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'"
31. I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi.
32. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama."
33. I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne."
34. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba -
35. da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
36. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi."
37. On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji.
38. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga.
39. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli.
40. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.
41. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike
42. i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
43. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka čuje!"
44. Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
45. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:
46. pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga."
47. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe.
48. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace.
49. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih
50. i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi."
51. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: "Jesmo."
52. A on će im: "Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro."
53. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
54. I dođe u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile?
55. Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda?
56. I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?"
57. I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reče: "Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu."
58. I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.

  Matthew (13/28)