Matthew (11/28)  

1. Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.
2. A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike
3. da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?"
4. Isus im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:
5. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.
6. I blago onom tko se ne sablazni o mene."
7. Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?
8. Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima.
9. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka.
10. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
11. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!
12. A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe.
13. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.
14. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći."
15. Tko ima uši, neka čuje.
16. A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:
17. 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'"
18. Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'Ðavla ima.'
19. Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim."
20. Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše:
21. Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili.
22. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama."
23. I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.
24. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi."
25. U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
26. Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
27. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti."
28. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
29. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
30. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."

  Matthew (11/28)