Mark (5/16)  

1. Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski.
2. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.
3. Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima
4. jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.
5. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6. Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,
7. a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!"
8. Jer Isus mu bijaše rekao: "Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!"
9. Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" Kaže mu: "Legija mi je ime! Ima nas mnogo!"
10. I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11. A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.
12. Zaklinjahu ga dakle: "Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!"
13. I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14. Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo.
15. Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti - on koji ih je imao legiju. I prestraše se.
16. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama.
17. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18. Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj.
19. No on mu ne dopusti, nego mu reče: "Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao."
20. On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.
21. Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet.
22. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge
23. pa ga usrdno moljaše: "Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!"
24. I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.
25. A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja,
26. mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore.
27. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom odostraga i dotaknu se njegove haljine.
28. Mislila je: "Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena."
29. I odmah prestane njezino krvarenje te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla.
30. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila pa se okrenu usred mnoštva i reče: "Tko se to dotaknu mojih haljina?"
31. A učenici mu rekoše: "Ta vidiš kako te mnoštvo odasvud pritišće i još pitaš: 'Tko me se to dotaknu?'"
32. A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini.
33. Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se preda nj pa mu kaza sve po istini.
34. On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!"
35. Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom. "Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?"
36. Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: "Ne boj se! Samo vjeruj!"
37. I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva.
38. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas.
39. Uđe i kaže im: "Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava."
40. A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete.
41. Primi dijete za ruku govoreći: "Talita, kum!" što znači: "Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!"
42. I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku.
43. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

  Mark (5/16)