Mark (3/16)  

1. Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke.
2. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.
3. On kaže čovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!"
4. A njima će: "Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?" No oni su šutjeli.
5. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: "Ispruži ruku!" On ispruži - i ruka mu zdrava!
6. Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
7. Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,
8. iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
9. Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli.
10. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.
11. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!"
12. A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.
13. Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu.
14. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati
15. s vlašću da izgone đavle.
16. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
17. i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,
18. i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca
19. i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.
20. I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.
21. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!"
22. I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle."
23. A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti?
24. Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.
25. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.
26. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.
27. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!"
28. Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.
29. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga."
30. Jer govorahu: "Duha nečistoga ima."
31. I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu.
32. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: "Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!"
33. On im odgovori: "Tko je majka moja i braća moja?"
34. I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: "Evo majke moje, evo braće moje!
35. Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka."

  Mark (3/16)